Sản phẩm

 • R&W Runway Look 10

  R&W Runway Look 10
  15.000.000 VND
 • R&W Runway Look 11

  R&W Runway Look 11
  8.000.000 VND
 • R&W Runway Look 12

  R&W Runway Look 12
  8.000.000 VND
 • DUYÊN 100% Silk Dress

  DUYÊN 100% Silk Dress
  4.500.000 VND
 • KIỀU 100% Silk Dress

  KIỀU 100% Silk Dress
  5.000.000 VND
 • KHUÊ 100% Silk Dress

  KHUÊ 100% Silk Dress
  4.500.000 VND
 • ĐÀO 100% Silk Dress

  ĐÀO 100% Silk Dress
  4.500.000 VND
 • CHÂU 100% Silk Dress

  CHÂU 100% Silk Dress
  5.000.000 VND
 • PHƯƠNG 100% Silk Dress

  PHƯƠNG 100% Silk Dress
  5.000.000 VND
 • LIÊN 100% Silk Dress

  LIÊN 100% Silk Dress
  4.500.000 VND
 • THƯƠNG 100% Silk Dress

  THƯƠNG 100% Silk Dress
  5.000.000 VND
 • MY 100% Silk Dress

  MY 100% Silk Dress
  4.500.000 VND
 • QUỲNH 100% Silk Dress

  QUỲNH 100% Silk Dress
  4.500.000 VND
 • NGỌC 100% Silk Dress

  NGỌC 100% Silk Dress
  4.500.000 VND
« 1 3

ong_a

 Website: www.onga.com.vn

E-mail: contact@onga.com.vn

Telephone: +84 969 14 10 88

Business Cooperation:  +84 969 141 088  - +84 964 148 752  - partners@onga.com.vn

Facebook: www.facebook.com/ongavietnam

Instagram: www.instagram.com/ongafashion

Head Office: No 503B, Building N2D, Le Van Luong Street, Hanoi, Vietnam

 © 2020 ÓNG Ả All Rights Reserved

Bản quyền thuộc về thương hiệu ÓNG Ả - Đã được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

 

facebook_logo_buttongoogle_plus_logo_buttoninstagram_logotwitter_logo_button