Sản phẩm

 • HƯƠNG 100% Silk Dress

  HƯƠNG 100% Silk Dress
  4.500.000 VND
 • NGỌC 2 100% Silk Dress

  NGỌC 2 100% Silk Dress
  4.500.000 VND
 • DIỆP ANH 100% Silk Dress

  DIỆP ANH 100% Silk Dress
  5.000.000 VND
 • CÚC 100% Silk Dress

  CÚC 100% Silk Dress
  5.000.000 VND
 • NGỌC 3 100% Silk Dress

  NGỌC 3 100% Silk Dress
  4.500.000 VND
 • DIỆP 100% Silk Dress

  DIỆP 100% Silk Dress
  4.500.000 VND
 • R&W Runway Look 1

  R&W Runway Look 1
  15.000.000 VND
 • R&W Runway Look 2

  R&W Runway Look 2
  15.000.000 VND
 • R&W Runway Look 3

  R&W Runway Look 3
  8.000.000 VND
 • R&W Runway Look 4

  R&W Runway Look 4
  8.000.000 VND
 • R&W Runway Look 5

  R&W Runway Look 5
  10.000.000 VND
 • R&W Runway Look 6

  R&W Runway Look 6
  10.000.000 VND
 • R&W Runway Look 7

  R&W Runway Look 7
  7.000.000 VND
 • R&W Runway Look 8

  R&W Runway Look 8
  7.000.000 VND
 • R&W Runway Look 9

  R&W Runway Look 9
  10.000.000 VND
2 ( 3 )

ong_a

 Website: www.onga.com.vn

E-mail: contact@onga.com.vn

Telephone: +84 969 14 10 88

Business Cooperation:  +84 969 141 088  - +84 964 148 752  - partners@onga.com.vn

Facebook: www.facebook.com/ongavietnam

Instagram: www.instagram.com/ongafashion

Head Office: No 503B, Building N2D, Le Van Luong Street, Hanoi, Vietnam

 © 2020 ÓNG Ả All Rights Reserved

Bản quyền thuộc về thương hiệu ÓNG Ả - Đã được đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam

 

facebook_logo_buttongoogle_plus_logo_buttoninstagram_logotwitter_logo_button